xin lỗi adm đã moi xác trở lại nhưng bằng kinh nhiệm cá nhân em hết phương pháp rồi mong các huynh giúp em ạ lumia x2 xạc ko bảo gì tình trạng mất hết chân xạc trên men em đã câu + và - trên trân sạc nhưng cứ câu vào là chạm nguồn nóng gian con nguồn chết nguồn luôn [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] xin các huynh cho đệ hướng sử lý


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]