xin anh em giúp đỡ.mình nhận máy khách báo không lên nguồn, kẹp nguồn thì chập nóng Ic nguồn, kiểm tra tụ gần ic nguồn đều cham mass. Main đẹp chưa sửa chữa xin ae hướng giải quyết


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]