\RM-969 asha 220 rớt nước lên nokia rồi lại tắt lai lên nokia..ai biết nọ bị bênh j giúp e với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]