E vừa nhận khách con 310 mất nguồn.kẹp dòng không có dao động, bật nút nguồn kim treo 0.5A.e đã vệ sinh kỹ,cắm máy tính để flash nhưng k nhận.ai giúp e vs


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]