như tiêu đề khách nói là vừa thay cảm ứng về dùng dc vài hôm thi nói không nghe j cả . minh thử ghi âm thì nghe ù ù . đã test dây mới vẩn not oke anh em làm qua chia sẽ thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]