tối qua có khách mang con 520 nói mất nguồn em kẹp nguồn thì hiện cục pin con bò pin zin thì vô nokia tắt luôn,mong các bác giúp đỡ[-(


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]