Vì nhiều lý do khác nhau mà có thể bạn muốn chặn các tin nhắn văn bản trên smartphone của mình. Đôi khi đó là các tin nhắn văn bản được gửi đến từ những số điện thoại không mong muốn và bạn muốn không bị làm phiền bởi chúng.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Hiện có rất nhiều ứng dụng cho phép chặn tin nhắn trên Play Store dành cho điện thoại Android. Tuy nhiên nếu bạn đang sử dụng...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]