em nhận con 4s nghe gọi loa trong và loa ngoài rất nhỏ,khi gọi không tăng vl lên được,nghe nhạc vẫn bt.mong a/e giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]