e có nhận máy khách cây 5s khách nói thay màn hình ở cửa hang khác xong chỉ lên táo rồi xanh màn. mấy huynh có ai gặp qua xin hướng dẫn giúp tiểu đệ. thank
PS : em nghi nghi con semi. mà nếu như nó bể mình có thay thế dc ko


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]