cần ae giúp gấp với ah e có con iphone 4s mang từ nhật về lắp sim có sóng nhưng báo sim không hợp lệ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]