Các bác giúp em con này với. RT lỗi 1015 có cách nào làm để rt lại k ạ. Em hơi gà về 3g vs 3Gs. Các bác hướng dẫn em làm với.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]