[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Tập đoàn Ricoh ngày 4/11 cho biết các máy Scan và fax kết nối mạng có khả năng có nguy cơ bị rò rỉ thông tin, nếu người sử dụng không cài đặt bảo mật hệ thống an ninh mạng đúng cách.

Trung tâm An ninh Thông tin Quốc gia của chính phủ Nhật Bản, đã có kế hoạch kiểm tra các của nhiều nhà sản xuất...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]