như tiêu đề cần ae giúp gấp...thanks ae trước
E đã thay cáp nguồn nhưng k dc.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]