E đang nhận 1 con IPhone 5S rớt nước , sửa lên nguồn
nhưng khi nhấn nút nguồn máy tự chụp màn hình .
tức chạm phím home . Thảo bỏ tất cả lông sắt trên mein vệ sinh những chỗ mốc vẫn ko hết
tháo bỏ cáp sạc vẫn bị . tháo bỏ màn hình ròi nhấn nguon vẫn nghe tiếng chụp màn hình
các chân conec cáp sạc và conec cáp màn hình cam ứng vẫn đẹp ko bị han rỉ
.
Anh E gặp qua chỉ dùm e !
thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]