Như tiêu đề mình nhận khách con Lumia 800 cắm sạc , sạc vẫn chạy mỗi tội pin không vào mà lại tụt pin. đã kiểm tra ap 5 chân đầy đủ . Cần A E chỉ giúp với . thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]