mình đã thử chạy recovery nhưng máy báo lỗi không mở được, chỉ còn bước này nữa thôi, ai biết chỉ giúp mình với :(
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]