nhận x1-01 ko nhận thẻ nhớ .khách nói lúc đầu vẫn nhận bình thường ,do lắp thẻ bị kẹt và cậy bung ổ thẻ.bị mất một chân ở main đo ko thấy ăn vào đâu.ae ai làm qua rồi hoặc có sơ đồ câu cho e xin.[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]