nhân máy liệt phím nguồn và nút home
thay em U3 và R20 done luôn
nên chia sẻ cùng ae....
ae thay 2 con như trong hình
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]