ROM VIỆT HÓA FIX LỖI CHO SKY A860

SMOD ROM V1.0 FOR SKY A860
...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]