mình có em sky A730s treo logo và mất recovery . đã tìm trên mạng nhưng link die hết .ai có rom gốc BINX up cho mình xin với . Thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]