Mở mạng, giải mã, bẻ khóa LG Optimus F6
Unbrick, cứu boot LG Optimus F6
Sửa lỗi treo logo, cài rom tiếng việt LG Optimus F6

LG Optimus F6 D500 T-Mobile, MS500 MetrPcs, D505 Europe khu vực châu âu.

Mã:
Checking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM41
Selected model: D500
Reading info...
Model ID: LGD500-00-D50010h-TMO-US-NOV-18-20130
IMEI:
Android version:
Battery level: 48%
Mode: Normal
Firmware compiled date: Nov 5 2013
Firmware compiled time: 09:37:06
Firmware released date:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]