Máy e trước dùng wifi bình thường tự nhiên nay vào wifi vẫn dò được mạng nhưng cứ kết nối 1 mạng wifi sóng full nào đó mặc dù điền đúng pass thì nó báo lỗi xác thực.đã hard reset vẫn không được.mần sang angten wifi tiếp xúc angten vẫn ok.mong các cao thủ vào chỉ giáo.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]