Thông tin Root S4 I337m Lollipop 5.0.1 / Unlock / Tiếng Việt Ok
Việt Hóa i337m 5.0.1 Trên Nền Rom Stock Ổn Định Ít Hao Pin
Rom Được Root Sẵn Build Tar Nạp Qua Odin An Toàn Tuyệt Đối
Hard reset Samsung i337m lollipop Không Mất Tiếng Việt


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]