như tiêu đề ai pít giúp e zs. đã thay ic thẻ chuẩn. có 2v8. đã làm chân cpu lại. ổ thẻ còn đẹp. cũng z.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]