xin ae giúp đỡ. mình nhận máy trong tình trạng. cắm sạc vẫn lên nhưng báo hết pin,lấy pin khác sang cũng vậy. bật nguồn thì kim nhich lên lại rớt, Ai có giải pháp gì xin giúp ạ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]