[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
như tiêu đề mình đang flash em m-hours nháy lumia 520 nhưng file mình bị lổi camera . anh em ai co file chuẩn cho minh xin thanks ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]