em nhận con máy dính tk khi reset bác nào fix offline reactivation lock thì giúp em với ạ em xin hậu tạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]