[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
tình hình anh em lâm nạn máy em sc6820 này. tải về quất phát done nha.....
tình trạng máy mất nguồn, rung 1 cái, treo logo tải về chiến ok hết...file này hiếm anh em tải về chờ kèo nhé
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]