Nhận em lỗi PM ( Ứng dụng đột ngột đóng )
Format = Tool = Recovery = Vẫn không ăn thua
Flash = Recovery = Flash tool = Vấn không được
( tất cả đều báo oke nhưng máy nhận ntn thì nó vẫn y trang vậy , từ hình nền đến các ứng dụng cài đặt trong máy vẫn y nguyên )
Phương pháp cuối cùng là cho nó ngẻo = Flash Tool cũng ko chết ( đang flash 50% rút cáp ) , bật nên vẫn sống nhăn răng và các ứng dụng vẫn như lúc đầu !
>>> trả nhẽ con này bất tử ....????
Nhờ các bác tư vấn dùm !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]