tình trạng máy là khi sóng yếu còn 2 - 3 vạch thì gọi đi hoặc gọi đến đều nghe câu được câu không. mình đã cắm thử tai nghe + thay cáp sạc + thay loa trong bặt loa ngoài vẫn không được, bác nào có kinh nghiệm giúp e với...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]