như tiêu đề em mới nhận một em galaxy v khi cắm sạc thì vẫn báo sạc nhưng cắm một hồi vẫn không lên phần trăm nào , em đã đo tại cân sạc vẫn có 5,1 v đo ở chấu pin vẫn được 4,2v mà sao sạc lại không vào , em đã độ cả diot từ sạc đa năng vẫn not ok mong anh em giúp , em cho cái anh bên dưới cho anh em tiện xem
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
p/s: mong anh em giúp đỡ em xin cám ơn nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]