dạo này bận quá không có thời gian lên diễn đàn ,có kèo nhỏ chia sẻ cho ae .nokia 225 ăn nguồn trực tiếp,
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]