máy đang sai 7.1.2 báo tìm kiếm mất ime ,bb luôn và sạc pin máy nóng còn wifi thì bình thường ,mở ra thấy main đẹp chưa sữa gì ...restor lên 8.3 cũng bị. nhìn 1 hòi thấy pin xấu nên thay thì ok
bệnh lạ thiệt trong khi đó hỏi khách quả pin củ sài ok mới lạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]