em nhận khách con N8-00 lắp pin hay kẹp nguồn đều báo pin yếu.
bác nào có giải pháp hay làm qua rồi chỉ em với.
đã nạp lai FW not ok.
thank nhiều.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]