Mình nhận con s3 trong tình trạng màn hinh tối om,đèn cảm ứng vẫn sáng.vẫn sử dụng đc.cos phải hỏng màn không các bác


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]