các bác cho em hỏi.
con IC N2500 trên N8-00 có chung với IC trên máy nào không ah.
em gỡ ra đóng lại mà sơ ý văng đâu mất tiêu.
con này có câu tắt đc không các bác.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]