a e nào có bản rom gốc 4.3 của e nó thì cho e xin link với ah. thanks cả nhà nhiều a

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]