em vừa làm xong cây N8-00 kẹp nguồn hay lắp pin đều báo pin yếu
gọi 1 cuộc tắt máy.
chia sẻ cho ae nào chưa biết.bác nào biết rồi **ng gạch đá em nhé.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]