Như tieu e đề nhận máy bi nổ cục sạc mất nguồn đã làm lên nguồn nhưng sạc k báo gì, cắm usb không nhận. cắm sạc đo tại C255 thấy chạm nên gỡ ic sạc Q2 ra mất hai chân như hình.vậỵ cầu cứu cao thủ ip giúp bây giờ câu tắt kiểu gì đc ạ,
thanks ALL!!!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

nếu k mất hai chân đó mà mất hai chan nào khác thì đỡ vất vả, :( :( :(

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]