máy để tủ lâu tự mất sóng không dò được mạng main long lanh quá ko biết bắt đầu từ đâu nhờ ae giúp ạ
đã flash lại rom vẫn vậy


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]