em nhận nokia x lỗi mềm lấy atf flash rm980-v2 1.2.4.21 chạy báo ok nhưng mở nguồn ko lên,kẹp bộ nguồn thì lên 0.1a,mình lấy jatg repiar em nó vẩn báo ok mà ko mở nguồn được,có anh nào gặp qua xin giúp với.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]