em chạy 1 file không dc odin dung o phẩn kennel không chạy nua mong cao thu giúp 1 tay ae nào có file full cho e xn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]