Máy ko lên nguồn có dao động như bị đứt đường màn hình. Mình đo thấy chân số 2 từ trái sang ko có trở kháng, tra google câu nhưng máy vẫn thế. a/e có sơ đồ mạch màn hình 105 chia sẻ e với. tks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]