trước giờ vẫn itunes backup ứng dụng Bình thường,2 hôm nay tự nhiên backup dữ liệu thì itunes khong chịu backup ứng dụng,đã thử làm trên nhiều máy vẫn chưa được, mò sáng giờ mà vẫn chưa ra.có anh em nào bị vậy không,ae nào biết cách khắc phục HD với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]