mình nhận cây 520 xạc đầy pin không bật nguồn để khoảng nửa ngày hết pin.tháo ra kẹp nguồn vặn lên 6v kim nguồn treo 0.2ma kiểm tra không có e nào nóng.cho pin vào thì ic nguồn và cpu (nhà lầu)nóng ...tình trạng máy bị rơi đã kiểm tra và cách ly tụ vbat nhưng vẫn chưa hết bệnh nhờ ae giúp đỡ chỉ giáo thêm.thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]