em găp cây i9500 mtk 6589

hiện máy đang treo logo

nhờ a em giúp đỡ mtk 6589 flash bao error 8038

đây em nó cứ báo thế này ạ anh em xem giúp e với e tìm hoài gu gồ ko ra cách xử lí lập topic này xin hỗ trợ ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]