máy mang đến míc nói không được,tháo ra thấy bay mất chân 4 con trở gần mic.mình câu thẳng vào hai con trở gần cpu nhưng vẫn not ok.anh em ai có cach gì hay xin chỉ giáo.thansk all anh em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]