tình hình là con 1280 hiện local mode đã remove các tụ trở bsi và câ[IMG[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
]http://up.kythuatphone.vn/files/07-06-2015/kythuatphone1433650985.jpg[/IMG]u tắt lại vẫn không được bác nào đã làm qua chia sẻ cho em với ạ

- - - Updated - - -

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]