lúc đầu míc nghe nhỏ vọng lên loa chân cắm phone bị hư em thay chân phone trước rồi làm míc sau.em remo 2 tụ c2108 c2107 vô tình đụng phải c2190 mất hết 1 chân nữa.bây giơ míc không nói được nữa rồi.em đóng lại D2800 rồi mà vẫn vậy xin pro giúp

- - - Updated - - -

xin anh em diễn đàn giúp đỡ.không biết em pots ở đây đúng chưa có gì xin anh em nhắc nhở xin cảm ơn

- - - Updated - - -

xin anh em diễn đàn giúp đỡ.không biết em pots ở đây đúng chưa có gì xin anh em nhắc nhở xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]