em có cây 6300 flash bằng atf lỗi " simlock backup failed ", có cách cứu không anh em giúp với, tks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]